batteri
batteri
Log ind | Nyhedsbrev | Sitemap
SØG:     
lade
Motorcykel Portal - alt om motorcykler Motorcykel Debat Søg efter info på alle danske motorcykel hjemmesider Tema om motorcykler Motorcyke Video Motorcykel Salg batteri

MC Batteri - Operation Red batteriet


Motorcyklister og veteranbilejere er blandt de mange, som må indstille aktiviteterne i den mørke tid. Samtidig er vinteren højsæson for ødelagte batterier, men der kan gøres noget for at holde liv i batteriet vinteren over. Opskriften på at undgå en varig vinterskade er nem, og der skal ikke bruges mange remedier.
lade
Score:  4 (1-5) | Bedøm denne side | Kommentar?

Tekst af Jens Jessen

Umiddelbart skulle man tro, at et batteri tog mest skade af at blive brugt, ladet op og afladet hele tiden. Men sådan er det ikke – en stilstandsperiode uden afladning og ladning er langt det værste, et batteri kan komme ud for. Når batteriet ikke anvendes, foregår der en sulfatering, som er en belægning, der sætter sig på batteriets indvendige plader, som er stedet, hvor spændingen oplagres. Denne sulfatbelægning hindrer batteriet i at modtage spænding, når der på et senere tidspunkt bliver ladet på det. Henstår batteriet ubrugt lang tid nok, vil denne sulfatering helt hindre, at batteriet kan oplades. Kuren er lige så nem, som den er enkel: Sæt laderen til med det samme, og giv det en opladning én gang om måneden, så vil batteriet holde længere og være i topform, når foråret kommer.

Undgå helst lynladeren.

Når der lades på et batteri, vil temperaturen stige i syren, og anvendes en lynlader kan det få syretemperaturen i et sulfateret vintertræt batteri til at stige så meget, at der kan være fare for, at den aktive masse på pladerne kan løsne sig, og dermed har batteriet fået sin levetid reduceret væsentligt. Lynladeren lader omkring 10 gange så kraftigt som en hjemmelader, og det vil et ældre batteri ikke kunne klare. Derimod vil en hjemmelader være lang bedre egnet, og er der tale om et ældre forsømt batteri, som har stået lang tid, kan man lade på det flere gange for at undgå, at syretemperaturen bliver for høj.

lade batteri

Pas på lav væskestand.

Pladerne skal til enhver tid være dækket - er de ikke det, vil pladerne tørre ind og ødelægges. Yderligere bliver syrekoncentrationen i den resterende væske for stor, og derved korroderer pladerne uforholdsmæssigt meget. Kapaciteten nedsættes også, fordi kun den del af pladerne, der befinder sig i væsken, er aktiv. Det er kun ved ibrugtagning, der påfyldes syre (svovlsyre i en 38% opløsning), resten af tiden efterfyldes der kun med destilleret vand. Almindeligt postevand er ikke egnet, fordi det indeholder skadelige salte og mineraler. Sørg for en væskestand på mellem 5 og 10 millimeter over pladerne. For høj væske stand er skadelig, fordi væsken udvider sig ved ladning, og så kan batterisyren løbe over og forårsage tæringer på batteripolerne og batterikassen.

lade batteri

Fuld spænding.
Efter at væskestanden er kontrolleret, kan laderen tilsluttes. Rød ledning på ladeensretteren er altid plus, minus kan godt have flere farver - både sort og blå forekommer. Batteriets propper skal afmonteres, så den brint, der frigøres, når der lades, kan undslippe. De fleste hjemmeladere måler selv forskellen mellem laderens spænding og den spænding, der er på batteriet, således at ladestrømmen formindskes i takt med opladningen. Et batteri vil normalt være opladet efter ca. 8 - 12 timer med hjemmeladeren. Lynladeren er dog ikke helt at foragte, når der er tale om et sundt batteri. Dens store fordel er hurtigheden, og på blot en time vil et batteri være fuldt opladet. Er man i tvivl, om batteriet kan tåle en lynopladning, kan man lade på det i 5 minutter, stoppe ladningen og se efter, om væsken er grumset og brunlig. Er den det, kan den ikke tåle en lynladning, og man må regne med en snarlig udskiftning af batteriet. Den brune farve skyldes, at de positive plader er ved at gå i opløsning.

Eksplosionsfare!
Når der lades på et batteri, afgiver væsken brint - ofte kaldet knaldgas, og den er yderst brændbar. Specielt efter en ladning, hvor der forekommer megen gas, skal man være forsigtig med cigaretter eller gnister. Er man ikke det, kan brinten eksplodere, og eksplosionen kan være så kraftig, at den løfter låget af batteriet, og sender batterisyren op i luften. Vær opmærksom på, at batteriets kabler skal sættes på i den rigtige rækkefølge for at undgå gnister. Sæt altid det stelforbundne kabel på først, og ved afmontering skal det stelforbundne kabel tages af først, så undgås gnister. Er man så uheldig at få syre på hænderne, er vask med sæbe det bedste, man kan gøre, for i kraft af at sæbe er en base, vil det neutralisere syren fuldstændigt.

Vægtfylden røber batteriets tilstand.
En vægtfyldemåler koster ikke alverden i en biludstyrsforretning, og vil man have en nøjagtig måling på batteriet, er det et uundværligt værktøj. Sug så meget væske op i måleren, at flydevægten flyder frit, og målingens resultat aflæses i niveau med væskens stand på flydevægten. Et fuldt opladet batteri har en vægtfylde på 1,28 gram pr. cm³ batterisyre, i daglig tale blot 1,28. Hver eneste celle måles omhyggeligt, og man bør tømme måleren ned i samme celle, som målingen er foretaget i. Skriv eventuelt resultaterne ned, så er kan foretages en samlet vurdering.
Vejledende vægtfylde:

  • 1,27-1,29 = Fuldt opladet celle
  • 1,23-1,27 = 3/4 opladet celle
  • 1,19-1,23 = 1/2 opladet celle
  • Under 1,14 = helt afladet celle
Kan vægtfylden ikke komme op på 1,28 efter en grundig ladning, eller der er mere end 0,03 forskel på cellerne, er batteriets dage ved at være talte.

Sæt kryds i kalenderen.
Det bedste, man kan gøre for sit batteri i vinterperioden, er at foretage regelmæssige opladninger. Sæt et kryds i kalenderen på en dato, der er nem at huske, og giv batteriet den månedlige opladning, så det kan stå vinteren igennem uden skader. Batteriet har en naturlig afladning på 1% pr. døgn, og i løbet af en måned, er det nede på 60% af sin maksimale kapacitet. Er batteriet helt fladt, skal der kun få graders frost til at få væsken til at fryse. Et helt afladet batteri fryser allerede ved minus 6 grader, men er det derimod fuldt opladet, vil væsken først fryse ved minus 68 grader, og så langt ned når vi næppe.

lade
batteriTip en ven batteriBedøm denne side